Confidențialitate

Informații generale

Următoarele informații oferă o prezentare generală simplificată a ceea ce se întâmplă cu datele dvs. personale atunci când vizitați acest site web. Datele cu caracter personal sunt toate datele cu ajutorul cărora puteți fi identificat personal. Informații detaliate cu privire la subiectul protecției datelor pot fi găsite în declarația noastră privind protecția datelor enumerate sub acest text.

Colectarea datelor pe acest site web

Cine este responsabil pentru colectarea datelor de pe acest site?
Prelucrarea datelor pe acest site este efectuată de către operatorul site-ului web. Puteți găsi datele de contact ale acestuia în secțiunea „Notă privind organul responsabil” din această declarație de protecție a datelor.

Cum colectăm datele dumneavoastră?

Pe de o parte, datele dumneavoastră sunt colectate atunci când ni le comunicați. Acestea pot fi de exemplu datele pe care le introduceți în formularul de contact.
Alte date sunt colectate în mod automat sau cu consimțământul dumneavoastră de către sistemele noastre IT atunci când vizitați site-ul web. Este vorba în principal de date tehnice (de exemplu, browserul de internet, sistemul de operare sau momentul vizualizării paginii). Aceste date sunt colectate automat imediat ce intrați pe acest site web.

În ce scop folosim datele dumneavoastră?

O parte din date sunt colectate pentru a ne asigura că site-ul web este furnizat fără erori. Alte date pot fi utilizate pentru a analiza comportamentul dumneavoastră ca utilizator.

Ce drepturi aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră?

Aveți dreptul de a primi în orice moment și în mod gratuit informații despre originea, destinatarul și scopul datelor dumneavoastră personale stocate. De asemenea, aveți dreptul de a solicita corectarea sau ștergerea acestor date. În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor, puteți revoca acest consimțământ în orice moment pentru viitor. De asemenea, aveți dreptul, în anumite circumstanțe, să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. personale. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.
Ne puteți contacta în orice moment dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la protecția datelor.

Instrumente de analiză și instrumente terțe

Atunci când vizitați acest site web, comportamentul dumneavoastră de navigare poate fi evaluat statistic. Acest lucru se face în principal cu așa-numitele programe de analiză.
Informații detaliate despre aceste programe de analiză pot fi găsite în următoarea declarație privind protecția datelor.


GĂZDUIRE ȘI REȚELE DE LIVRARE DE CONȚINUT (GRC)

Găzduire externă

Acest site este găzduit de un furnizor de servicii extern (hoster). Datele cu caracter personal colectate pe acest site web sunt stocate pe serverele gazdei. Acestea pot fi, în principal, adrese IP, cereri de contact, date meta și de comunicare, date contractuale, date de contact, nume, accesarea site-ului web și alte date generate prin intermediul unui site web.
Hosterul este utilizat în scopul îndeplinirii contractului cu clienții noștri potențiali și existenți (art. 6 alin. 1 lit. b DSGVO) și în interesul unei furnizări sigure, rapide și eficiente a ofertei noastre online de către un furnizor profesionist (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR).
Hosterul nostru va prelucra datele dumneavoastră numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a-și îndeplini obligațiile de performanță și va urma instrucțiunile noastre în legătură cu aceste date.
Folosim următorul furnizor: Hetzner.


INFORMAȚII GENERALE ȘI INFORMAȚII OBLIGATORII

Protecția datelor

Operatorii acestor pagini iau foarte în serios protecția datelor dumneavoastră personale. Tratăm datele dvs. personale în mod confidențial și în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor și cu prezenta declarație de protecție a datelor.
Dacă utilizați acest site web, vor fi colectate diverse date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt date cu ajutorul cărora puteți fi identificat personal. Această declarație de protecție a datelor explică ce date colectăm și pentru ce le folosim. De asemenea, explică cum și în ce scop se întâmplă acest lucru.
Dorim să subliniem faptul că transmiterea de date pe internet (de exemplu, atunci când se comunică prin e-mail) poate avea breșe de securitate. O protecție completă a datelor împotriva accesului unor terți nu este posibilă.

Notă privind entitatea responsabilă

Entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor pe acest site web este:

Bogdan Magureanu
FERENDIN Engineering GmbH
Kolpingstrasse 18
74321 Bietigheim-Bissingen

Telefon: +4917620688209
Email: bm@ferendin.com

Entitatea responsabilă este persoana fizică sau juridică care, singură sau împreună cu alte persoane, decide cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal (de exemplu, nume, adrese de e-mail etc.).

Stocarea

Cu excepția cazului în care a fost specificată o perioadă de stocare specifică în această declarație de protecție a datelor, datele dumneavoastră cu caracter personal vor rămâne la noi până când scopul prelucrării datelor nu se mai aplică. În cazul în care depuneți o cerere legitimă de ștergere sau vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor, datele dvs. vor fi șterse, cu excepția cazului în care avem alte motive permise din punct de vedere legal pentru stocarea datelor dvs. personale (de exemplu, perioade de păstrare fiscală sau comercială); în acest din urmă caz, datele vor fi șterse odată ce aceste motive au încetat să mai existe.

Notă privind transferul de date către SUA și alte țări terțe

Site-ul nostru web include instrumente de la companii cu sediul în SUA sau în alte țări terțe care nu sunt securizate în conformitate cu legislația privind protecția datelor. În cazul în care aceste instrumente sunt active, datele dvs. personale pot fi transferate în aceste țări terțe și prelucrate acolo. Dorim să subliniem faptul că în aceste țări nu poate fi garantat un nivel de protecție a datelor comparabil cu cel din UE. De exemplu, companiile din SUA sunt obligate să comunice date cu caracter personal autorităților de securitate fără ca dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, să puteți lua măsuri legale împotriva acestui lucru. Prin urmare, nu poate fi exclus ca autoritățile americane (de exemplu, serviciile secrete) să prelucreze, să evalueze și să stocheze permanent datele dumneavoastră pe serverele americane în scopuri de monitorizare. Noi nu avem nicio influență asupra acestor activități de prelucrare.

Revocarea consimțământului dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor

Multe operațiuni de prelucrare a datelor sunt posibile numai cu consimțământul dumneavoastră expres. Puteți revoca în orice moment consimțământul pe care l-ați acordat deja. Legalitatea prelucrării datelor care a avut loc până la revocare rămâne neafectată de revocare.

Dreptul de opoziție la colectarea de date în cazuri speciale și dreptul de a se opune direct publicitate directă (art. 21 din RGPD)

ÎN CAZUL ÎN CARE PRELUCRAREA DATELOR SE BAZEAZĂ PE ART. 6 ABS. 1 LIT. E SAU F GDPR, AVEȚI DREPTUL DE A VĂ OPUNE ÎN ORICE MOMENT PRELUCRĂRII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL DIN MOTIVE CARE REZULTĂ DIN SITUAȚIA DVS. PARTICULARĂ; ACEST LUCRU SE APLICĂ ȘI PROFILĂRII BAZATE PE ACESTE DISPOZIȚII. TEMEIUL JURIDIC RESPECTIV PE CARE SE BAZEAZĂ O PRELUCRARE POATE FI GĂSIT ÎN ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR. ÎN CAZUL ÎN CARE VĂ OPUNEȚI, NU VOM MAI PRELUCRA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ÎN CAUZĂ, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE PUTEM DOVEDI MOTIVE CUPRINZĂTOARE PENTRU PRELUCRARE CARE PREVALEAZĂ ASUPRA INTERESELOR, DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚII DVS. DE OPOZIȚIE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 21 ALINEATUL (1) DIN GDPR).

ÎN CAZUL ÎN CARE DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE ÎN SCOPURI DE PUBLICITATE DIRECTĂ, AVEȚI DREPTUL DE A VĂ OPUNE ÎN ORICE MOMENT PRELUCRĂRII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL ÎN ASTFEL DE SCOPURI PUBLICITARE; ACEST LUCRU SE APLICĂ, DE ASEMENEA, PROFILĂRII ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE LEGATĂ DE O ASTFEL DE PUBLICITATE DIRECTĂ. DACĂ VĂ OPUNEȚI, DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL NU VOR MAI FI UTILIZATE ÎN SCOPURI DE PUBLICITATE DIRECTĂ (OPOZIȚIE ÎN CONFORMITATE CU ART. 21 (2) DIN RGPD).

Dreptul de apel la autoritatea de control competentă

În cazul unor încălcări ale RGPD, persoanele afectate au dreptul de a se adresa unei autorități de control, în special în statul membru în care își au reședința obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări. Dreptul de a depune o plângere nu aduce atingere niciunei alte căi de atac administrative sau judiciare.

Dreptul la transferabilitatea datelor

Aveți dreptul ca datele pe care le prelucrăm în mod automat pe baza consimțământului dumneavoastră sau în executarea unui contract să vă fie transmise dumneavoastră sau unei terțe părți într-un format comun, care poate fi citit automat. În cazul în care solicitați transferul direct al datelor către o altă persoană responsabilă, acest lucru se va face numai în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic.

Criptarea SSL sau TLS

Acest site utilizează criptarea SSL sau TLS din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea de conținut confidențial, cum ar fi comenzile sau cererile de informații pe care ni le trimiteți în calitate de operator al site-ului. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin faptul că linia de adresă a browserului se schimbă de la „http://” la „https://” și prin simbolul lacătului din linia browserului.

Dacă este activată criptarea SSL sau TLS, datele pe care le transmiteți către noi nu pot fi citite de către terți.

Informații, ștergere și rectificare

În cadrul dispozițiilor legale aplicabile, aveți dreptul la informații gratuite cu privire la datele dvs. personale stocate, la originea și destinatarul acestora, precum și la scopul prelucrării datelor și, dacă este necesar, aveți dreptul de a corecta sau șterge aceste date în orice moment. Ne puteți contacta în orice moment dacă aveți întrebări suplimentare pe tema datelor cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Ne puteți contacta în orice moment pentru acest lucru. Dreptul la restricționarea prelucrării există în următoarele cazuri:

Dacă contestați acuratețea datelor dvs. personale stocate de noi, de obicei avem nevoie de timp pentru a le verifica. Pe durata examinării, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale. În cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal s-a întâmplat/se întâmplă în mod ilegal, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor în loc de ștergere.

În cazul în care nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar aveți nevoie de acestea pentru a exercita, apăra sau revendica drepturi legale, aveți dreptul de a solicita ca prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal să fie restricționată în loc să fie ștearsă. În cazul în care ați depus o obiecție în conformitate cu art. 21 (1) din RGPD, trebuie să se pună în balanță interesele dvs. și ale noastre. Atâta timp cât nu s-a stabilit încă ale cui interese prevalează, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care ați restricționat prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aceste date – în afară de stocarea lor – pot fi utilizate numai cu consimțământul dvs. sau pentru a revendica, exercita sau apăra drepturi legale sau pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.


COLECTAREA DATELOR PE ACEST WEBSITE FOLOSIND MODULE COOKIE

Site-ul nostru utilizează așa-numitele „cookie-uri”. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni și nu cauzează nicio deteriorare a dispozitivului dumneavoastră personal. Acestea sunt stocate pe dispozitivul dvs. personal fie temporar, pe durata unei sesiuni (cookie-uri de sesiune), fie permanent (cookie-uri permanente). Cookie-urile de sesiune sunt șterse automat după vizita dumneavoastră. Cookie-urile permanente rămân stocate pe dispozitivul dvs. până când le ștergeți dvs. personal sau până când sunt șterse automat de către browserul dvs. web.

În unele cazuri, cookie-urile de la companii terțe pot fi, de asemenea, stocate pe dispozitivul dvs. personal atunci când intrați pe site-ul nostru (cookie-uri terțe). Acestea ne permit nouă sau dumneavoastră să folosim anumite servicii ale companiei terțe (de exemplu, cookie-uri pentru procesarea serviciilor de plată).

Cookie-urile au funcții diferite. Numeroase cookie-uri sunt necesare din punct de vedere tehnic, deoarece anumite funcții ale site-ului web nu ar funcționa fără ele (de exemplu, funcția coșului de cumpărături sau afișarea de videoclipuri). Alte cookie-uri sunt utilizate pentru a evalua comportamentul utilizatorilor sau pentru a afișa reclame.

Cookie-uri care sunt necesare pentru a efectua procesul de comunicare electronică (cookie-uri necesare) sau pentru a oferi anumite funcții pe care le doriți (cookie-uri funcționale, de exemplu, pentru funcția de coș de cumpărături) sau pentru a optimiza site-ul web (de exemplu, cookie-uri pentru măsurarea audienței web). stocate în baza articolului 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR, cu excepția cazului în care este specificat un alt temei juridic. Operatorul site-ului web are un interes legitim în stocarea de module cookie pentru furnizarea fără erori tehnice și optimizată a serviciilor sale. În cazul în care a fost solicitat consimțământul pentru stocarea de module cookie, modulele cookie relevante sunt stocate exclusiv pe baza acestui consimțământ [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR]; consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Vă puteți configura browserul astfel încât să fiți informat cu privire la setarea modulelor cookie și să permiteți modulele cookie numai în cazuri individuale, să excludeți acceptarea modulelor cookie în anumite cazuri sau în general și să activați ștergerea automată a modulelor cookie atunci când browserul este închis. În cazul în care cookie-urile sunt dezactivate, funcționalitatea acestui site web poate fi restricționată.

În cazul în care cookie-urile sunt utilizate de către companii terțe sau în scopuri de analiză, vă vom informa despre acest lucru separat în această declarație de protecție a datelor și, dacă este necesar, vă vom cere consimțământul.

Fișiere de jurnal ale serverului

Furnizorul paginilor colectează și stochează automat informații în așa-numitele fișiere jurnal de server, pe care browserul dumneavoastră ni le transmite automat. Acestea sunt:

Tipul și versiunea browserului
sistemul de operare utilizat
URL de referință
Numele de host al computerului care accesează
Momentul solicitării serverului
Adresa IP
Aceste date nu sunt comasate cu alte surse de date.

Aceste date sunt colectate în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. Operatorul site-ului web are un interes legitim în prezentarea și optimizarea fără erori tehnice a site-ului său web – în acest scop trebuie înregistrate fișierele jurnal ale serverului.

Formularul de contact

Dacă ne trimiteți solicitări prin intermediul formularului de contact, detaliile dvs. din formularul de solicitare, inclusiv datele de contact pe care le-ați furnizat acolo, vor fi stocate de noi în scopul procesării solicitării și în cazul unor întrebări ulterioare. Nu transmitem aceste date fără consimțământul dumneavoastră.

Aceste date sunt prelucrate în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR (legislația germană) dacă solicitarea dumneavoastră este legată de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru a lua măsuri precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim de a prelucra în mod eficient solicitările care ne sunt adresate (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR) sau pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR), dacă acesta a fost solicitat.

Datele pe care le introduceți în formularul de contact vor rămâne la noi până când ne solicitați să le ștergem, până când vă retrageți consimțământul pentru stocare sau până când scopul stocării datelor nu mai este valabil (de exemplu, după ce cererea dvs. a fost procesată). Dispozițiile legale obligatorii – în special perioadele de păstrare – rămân neafectate.

Solicitări prin e-mail, telefon sau fax

Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau fax, cererea dumneavoastră, inclusiv toate datele personale rezultate (nume, cerere) vor fi stocate și prelucrate de noi în scopul procesării cererii dumneavoastră. Nu transmitem aceste date fără consimțământul dumneavoastră.

Aceste date sunt prelucrate în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, dacă solicitarea dumneavoastră este legată de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru a lua măsuri precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim de a prelucra în mod eficient solicitările care ne sunt adresate (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR) sau pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR), dacă acesta a fost solicitat.

Datele pe care ni le-ați trimis prin intermediul cererilor de contact vor rămâne la noi până când solicitați ștergerea, până când vă revocați consimțământul pentru stocare sau până când scopul stocării datelor nu mai este valabil (de exemplu, după ce cererea dvs. a fost procesată). Dispozițiile legale obligatorii – în special perioadele de păstrare legale – rămân neafectate.


INSTRUMENTE DE ANALIZĂ ȘI PUBLICITATE

Managerul Google Tag

Utilizăm Google Tag Manager. Furnizorul este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Tag Manager este un instrument pe care îl putem utiliza pentru a integra instrumente de urmărire sau instrumente statistice și alte tehnologii pe site-ul nostru web. Google Tag Manager în sine nu creează niciun profil de utilizator, nu salvează niciun cookie și nu efectuează nicio analiză independentă. Acesta este utilizat doar pentru administrarea și afișarea instrumentelor integrate prin intermediul său. Cu toate acestea, Google Tag Manager înregistrează adresa dvs. IP, care poate fi transmisă, de asemenea, companiei-mamă Google din Statele Unite.

Google Tag Manager este utilizat în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim în integrarea și gestionarea rapidă și ușoară a diferitelor instrumente pe site-ul său web. În cazul în care a fost solicitat un consimțământ corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv pe baza articolului 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR; consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Google Analytics

Acest site utilizează funcții ale serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Analytics permite operatorului site-ului web să analizeze comportamentul vizitatorilor site-ului web. Operatorul site-ului web primește diverse date de utilizare, cum ar fi vizualizările de pagini, durata șederii, sistemele de operare utilizate și originea utilizatorului. Aceste date pot fi sintetizate de Google într-un profil care este atribuit utilizatorului respectiv sau dispozitivului acestuia.

Google Analytics utilizează tehnologii care permit recunoașterea utilizatorului în scopul analizării comportamentului acestuia (de exemplu, cookie-uri sau amprente de dispozitiv). Informațiile colectate de Google cu privire la utilizarea acestui site web sunt transmise, de obicei, către un server Google din SUA și stocate acolo.

Acest instrument de analiză este utilizat în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim în analiza comportamentului utilizatorilor pentru a optimiza atât site-ul său web, cât și publicitatea sa. În cazul în care a fost solicitat un consimțământ corespunzător (de exemplu, consimțământul pentru stocarea de cookie-uri), prelucrarea are loc exclusiv pe baza articolului 6 alineatul (1) lit. lit. consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizarea IP

Am activat funcția de anonimizare a IP-ului pe acest site web. Ca urmare, adresa dvs. IP va fi abreviată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European înainte de a fi transmisă în SUA. Doar în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă la un server Google din SUA și scurtată acolo. În numele operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului web, pentru a întocmi rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a furniza operatorului site-ului web alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului.

Plugin pentru browser

You can prevent Google from collecting and processing your data by downloading and installing the browser plugin available under the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Puteți împiedica Google să colecteze și să proceseze datele dumneavoastră descărcând și instalând plugin-ul pentru browser disponibil la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Prelucrarea comenzilor

Am încheiat un contract de procesare a comenzilor cu Google și aplicăm pe deplin cerințele stricte ale autorităților germane de protecție a datelor atunci când utilizăm Google Analytics.

Perioada de stocare

Datele stocate de Google la nivel de utilizator și de eveniment care sunt legate de cookie-uri, ID-uri de utilizator (de exemplu, ID-ul de utilizator) sau ID-uri de publicitate (de exemplu, cookie-urile DoubleClick, ID-ul de publicitate Android) sunt șterse după 14 luni, anonimizate sau șterse. Puteți găsi detalii în acest sens la următorul link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

https://ferendin.com/ro/confidentialitate/

Cum va putem ajuta?

© 2024 Ferendin. Toate drepturile rezervate